Værdicentralen gør klar til at åbne dørene

Renosyds værdicentral bliver fyldt med værdier i løbet af 2015. Gennem 2014 har der været travlt med at skabe konceptet og de fysiske rammer. Værdicentralen er et nyt koncept, som både skal give mere genbrug og skabe nye jobs

Værdicentralen er en ny slags genbrugsbutik, som på sigt både vil være en fysisk og en online butik. Den skal både sælge effekter videre til direkte genbrug, men vil også være en leverandør af materialer til upcyclingprojekter både hos private kunder og virksomheder.

Det er planen, at Værdicentralen skal indeholde alle former for effekter, som kan genbruges.

Vi har ikke i sinde at konkurrere med de traditionelle genbrugsbutikker. Hvis kunderne hellere vil give deres værdier videre til andre formål, som de selv definerer, så rådgiver vi dem også om, hvor de kan det.

Jeppe Vestergaard, projektleder Renosyd

Indsamlingen sker fra genbrugspladserne i Skanderborg og Galten, hvor kunderne kan aflevere deres værdier til Værdicentralen. Her kan vejlederne på genbrugspladserne være med til at hjælpe kunderne – og med at sikre, at effekter, som kunderne af en eller anden grund ikke ønsker skal gå til genbrug, bliver sendt til forbrænding eller deponi.

Et univers af videndeling

Værdicentralen bliver en vigtig del af det videndelingsunivers, som er centralt for Renosyd.

”Sammen med vores kunder tænker vi i værdier i stedet for affald. I den sammenhæng har Værdicentralen en vigtig placering i affaldshierarkiet. I toppen af det har vi det affald, som kan genbruges direkte – for eksempel en brugt tepotte, der sælges videre til en, der også vil bruge den som tepotte. Herefter kommer det affald, som kan upcycles – det vil sige affald, du tilfører værdi ved at modificere og genbruge det til andre formål,” fortæller projektleder Jeppe Vestergaard.

”Nederst i hierarkiet finder du det affald, som ikke kan benyttes til andet end brændsel, eller som skal deponeres. Vi vil gerne undgå, at affaldet ender i de sidste kategorier, hvis det er muligt. Værdicentralen vil rumme en masse konkrete eksempler på affald, som kan genbruges og upcycles. Og kunderne får selv mulighed for at arbejde videre med det.”

Videreudvikling af en gammel ide

Ideen med at indsamle og sælge værdier til genbrug er ikke ny, og det ligger da også lige for at sammenligne med de eksisterende genbrugsbutikker. For Renosyd er det derfor meget vigtigt at fortælle om forskellen på Værdicentralen og en traditionel genbrugsbutik.

”Vi har ikke i sinde at konkurrere med de traditionelle genbrugsbutikker. Hvis kunderne hellere vil give deres værdier videre til andre formål, som de selv definerer, så rådgiver vi dem også om, hvor de kan det. Der, hvor vi gør tingene anderledes, er, når vi informerer kunderne om affaldets værdi og hjælper dem med at se affaldets genanvendelses-muligheder. Vi går også videre end de egentlige genbrugsting, og vil gerne levere materialer og råstoffer til private og virksomheder, som arbejder med upcycling. Den profit, vi får ind, tilhører Renosyds kunder.”

På dette område samarbejder Renosyd allerede i dag med virksomheder som Living by Heart, som køber råmaterialer hos Renosyd og bearbejder dem til nye produkter, der sælges gennem den socialøkonomiske virksomhed.

Web11 Jeppe Vestergaard 2X

”Vil du gerne lære hvordan du upcycler dine værdier, eller er du blot på udkig efter et godt tilbud, så er vi parate til at hjælpe dig i Værdicentralen,” siger projektleder Jeppe Vestergaard.

Den fysiske butik får følgeskab af en webshop, hvor de indleverede varer kan ses og købes hjemme fra sofaen. Her kan man også løbende finde tips og tricks og gode ideer til hvordan man selv upcycler sine værdier. På webshoppen vil kunderne med tiden også kunne finde varer fra tilsvarende genbrugsbutikker andre steder i landet.

Værdicentralen kan give fornyet personlig styrke

Når Værdicentralen er kommet i drift, er det planen, at den skal rumme arbejdspladser for mennesker, som på forskellig vis kan have svært ved at finde en varig plads på arbejdsmarkedet. Den del vil blive udviklet sammen med kompetencecentret i Skanderborg og matcher Renosyds værdier om at tage et socialt ansvar som arbejdsgiver.

”Der er mange muligheder for at bruge sit kreative talent i Værdicentralen, samtidig med at du har en løbende kontakt med kunder i løbet af dagen. Det kan give folk, som traditionelt har det svært på arbejdsmarkedet, en mulighed for at bruge deres færdigheder og samle selvtillid og erfaring på en anderledes måde, end de måske er vant til fra deres tidligere jobs,” siger erhvervsvejleder Poul Pedersen.

Planerne er mange for Værdicentralen, og 2015 tegner til at blive et spændende og udfordrende år for den nyeste tilføjelse til Renosyds strategi om at gå fra affald til værdi.

Fakta om Værdicentralen

  • Værdicentralen åbnede 21. marts. Og har åbent onsdage kl. 12 - 17 og lørdage kl. 10 - 14
  • Værdicentralen kommer til at indeholder alle slags produkter, som kan upcycles eller genbruges.
  • Varerne indsamles primært fra Galten og Skanderborgområdet.
  • Et genbrugsbyggemarked er i støbeskeen, hvor enkeltdele til byggeprojekter kan sælges
  • Værdicentralen henvender sig også til virksomheder, da Renosyd gerne vil sætte fokus på genbrug og upcycling i industri og øvrigt erhvervsliv
Web11 Vaerdicentralen 2X

 

 Download Artikel X2