Genanvendelsen finder nye veje

I stedet for at deponere gamle håndvaske, fliser og toiletter bliver de nu til isolering i form af stenuld. Og plast sorterer vi nu i mange flere enkeltfraktioner. Bedre sortering sikrer større værdi.

Plastic Fantastic stillede skarpt på plastens værdi

Med kampagnen Plastic Fantastic satte Renosyd fokus på plast i alle afskygninger. Plast er en af de produktgrupper, som kan være lidt af en udfordring at sortere rigtigt på genbrugspladserne, men som til gengæld rummer store værdier, når vi gør det

Web5 Plastfantasic Portrait 2X

Vidste du, at brugte plastdunke genbruges i produktionen af kondisko og sportstøj?

”Plastprodukter er en overvældende produktgruppe med mange forskellige typer, og det kan derfor være lidt vanskeligt og udfordrende for kunderne at sortere og aflevere korrekt, når de besøger genbrugspladsen. Samtidig gemmer der sig meget værdi i plastikken. I forlængelse af, at vi har oprettet en ny produktgruppe for hård plast, som kan afleveres på genbrugspladserne, gav det god mening at gennemføre en kampagne om produktgruppen. Den blev gennemført i Værdiparken, hvor vi fortalte brugerne om materialet, hvordan det sorteres korrekt, hvor det skal afleveres, og hvad der bliver af det, når vi har modtaget det,” fortæller Hanne Lundhus, projektleder hos Renosyd.

For at gøre det nemmere for kunderne at få pakket bil eller bagagerum hjemmefra og sortere plasten rigtigt i Værdiparken, er containerne til de forskellige plastfraktioner samlet ved siden af hinanden.

Samtidig har genbrugsvejlederne fået nye redskaber til at hjælpe og informere de besøgende bedst muligt. De har blandt andet plancher og montrer, der viser, hvad der sker med affaldet, og hvad plastikken bliver genanvendt til, når den er samlet ind.

”Dialogen mellem vejlederne og kunderne er utrolig vigtig. Den skaber interesse og opmærksomhed om plastikken og dens genanvendelsesmuligheder og får måske kunderne til efterfølgende at tænke mere på sorteringen hjemme hos dem selv,” fortæller Hanne Lundhus og tilføjer: ”Vi er selvfølgelig glade for, at kunderne bliver bedre til at sortere i Værdiparken og de øvrige genbrugspladser, men det hele begynder med, at folk sorterer mere derhjemme, så der bliver mere at aflevere til genanvendelse. På den måde kan vi være med til at skåne miljøet for unødvendige belastninger. Det er blandt andet det, vi prøver at tilskynde med ”Plastic Fantastic.”

Projektet har haft en positiv effekt, for interessen for at kunne gøre en forskel er stor hos Renosyds kunder. ”Vi oplever generelt, at kunderne er meget interesserede i genanvendelse. De vil gerne have ny viden om affald, hvad der kan sorteres, hvad det bruges til, efter det er afleveret hos os, og ikke mindst hvad de konkret kan gøre for at bidrage. Mange tænker på miljøet og vil gerne gøre en indsats, når de afleverer deres værdier i Værdiparken,” siger Hanne Lundhus.

Web5 Vaerdipark 2X

 

 


 

 

 

 

 

Mission Deponi - Isoler dit hus med gamle toiletter

Hvad har gamle fliser, dit brugte toilet og din krakelerede håndvask til fælles? Tidligere skulle det hele til deponi – nu kan det blive til isolering i dit nye hus

Genbrug og affaldssortering er inde i en rivende udvikling. I takt med at vi bliver bedre til at sortere vores affald, udvikles nye teknologier løbende på muligheder for at genbruge materialer, hvor det ikke tidligere har været muligt.

”Deponering er den sidste løsning vi har, fordi vi deponerer affald, som enten ikke kan genanvendes eller som er miljøfarligt at brænde. Men det er vigtigt at få større indsigt i, hvad denne fraktion egentlig består af - og ikke mindst, hvad den ikke skal bestå af, for området udvikler sig hele tiden,” siger Hanne Lundhus, Renosyd.

”Seneste produktgruppe, som ikke længere skal til deponi, er sanitetsprodukter, da det nu kan omdannes og genanvendes til isolering.”

Affaldssorteringens eksplosive udvikling

Tilbage i 1980’erne blev stort set alt affald deponeret. I dag er vi nået meget langt med genanvendelse og genbrug, og mængden af affald, som deponeres, er nu helt nede på 3-4 % af den samlede mængde affald.

Med dette udgangspunkt løb Mission Deponi af stablen ti dage i maj, hvor vejlederne på genbrugspladserne og i Værdiparken gik i dialog med kunderne for at sætte fokus på, hvor vigtigt det er at reducere mængden af affald, som ryger til deponi. Der blev vist miniudsnit af deponier og fortalt om forskellen på nu og tidligere tiders affaldssortering og genanvendelse.

Kunderne kunne også deltage i en konkurrence, hvor de skulle ”finde fem fejl” i en montre over genstande sorteret til deponering.

 
 
 
 
 
 

Erfaring til fremtidige projekter

”Ideelt set håber vi på, at vi i fremtiden ikke behøver deponierne mere, fordi alt affald kan genanvendes. Indtil da må vi gøre alt, hvad vi kan for, at det, som kan genanvendes, bliver sorteret korrekt. Det kan projekter som Mission Deponi hjælpe til med, fordi det gør genanvendelse nærværende og relevant for kunderne,” siger Hanne Lundhus.

”Heldigvis er vores kunder meget opmærksomme i forvejen og vil gerne deltage i vores aktiviteter og dermed få ny viden. Det er vi glade for.”

Web5 Sanitet 2X

Dit gamle toilet kan smeltes om til stenuld (Rockwool) og bruges som isolering i dit nye hus.

 

 Download Artikel X2