Ny bestyrelse fortsætter missionen

Fremtiden drejer sig om mere erhvervsfokus, forebyggelse af affald, liberalisering og fortsat styr på værdierne

Ikke mindst de yngre generationer er parate til at gå langt for at mindske eller helt undgå affald. Her kan Renosyd bidrage til dialogen – måske især ved at pege på, hvilke affaldstyper, vi har svært ved at genbruge, og som vi skal søge at undgå.

Kristian Skovhus, Bestyrelsesformand Renosyd

Valgperioden for Renosyds politiske bestyrelse følger de kommunale valgperioder. Der tiltrådte derfor en ny bestyrelse med årsskiftet 2013/14, og 2014 er således deres første år som bestyrelse.

Den nye bestyrelse overtog et Værdiselskab, hvor Mission Mulig havde været i fuld drift i mere end halvandet år og i 2013 havde vist, at kunderne i den grad bakkede op om sortering af affaldet hjemme. Renosyds strategi og Mission Mulig pegede i 2014 videre ud mod andre indsatsområder.

”Vi gik endnu længere ad værdivejen. I 2014 åbnede vi Værdiparken, som er Renosyds bud på fremtidens genbrugsplads, og vi lagde grunden til Værdicentralen. Det er Renosyds nye genbrugsbutik, som vi har store forventninger til. Vi arbejder for, at vi kan gøre kagen større for alle, der arbejder med genbrug, og vi håber, vi kan skabe rum for iværksættere, som vil arbejde med upcycling. I Renosyds ånd om at være en virksomhed med plads til diversitet indleder vi et samarbejde med Jobcentrene i vores kommuner, fordi vi er overbeviste om, at vi kan tilbyde jobs med forskellige profiler i Værdicentralen”, siger Kristian Skovhus.

Ditte Marie Thejsen

Ditte Marie Thejsen fra Odder afløste Jens Erik Buur i foråret 2015.

Erhvervsaffald

Fokus har også været på erhvervsaffaldet, hvor Renosyd de senere år har arbejdet på at skabe en markant position. Men de kommunale affaldsselskaber hæmmes ind imellem af reglerne for, hvad de må gøre på erhvervsområdet. Kristian Skovhus har på bestyrelsens vegne markante holdninger til dette:

”Reglerne må ændres, så masser af mindre virksomheder på en fornuftig måde kan drage fordel af den infrastruktur, som affaldsselskaberne allerede har. Vi har indsamlingsordninger for papir, pap og emballage, men som reglerne er i dag, må vi ikke hente disse værdier ved virksomhederne, selv om vores indsamlingsbiler kører lige forbi. Det må alle politiske partier kunne se fornuften i”.

Liberalisering

Det får ham også til at kommentere de tanker om liberalisering af sektoren, der har været talt om længe.

”Det er alene kommunernes affaldsselskaber, der ’samler det hele op’. Selskaberne skal have en infrastruktur med genbrugspladser, sortering, indsamlingsordninger, forbrændings- og energianlæg, deponering og personale, der dækker hele Danmark. Samtidig skal vi være i dialog med alle borgere i hele landet. Derfor er det naturligt, at det også i fremtiden er kommunerne, der står for udviklingen i forhold til kundernes sortering af affald. Gerne i samspil med andre aktører. Det handler om at udnytte den eksisterende og helt nødvendige infrastruktur bedst muligt”, siger Kristian Skovhus.

”Vi skal finde samarbejdsmodeller, -partnere og –selskaber. For mig gerne sammen med private. Det kunne måske være et OPP-selskab eller et A/S inden for forbrænding, afsætning af genbrugsvarer eller lignende. Eller vi kan arbejde sammen med selskaber inden for vedvarende energi eller i en socioøkonomisk ramme”.

Forebyggelse af affald

Kristian Skovhus har en ambition om, at Renosyd bliver en stærkere spiller, når det gælder om at forebygge affald. Undgå forbrug kan vi ikke, man vi kan være bevidste om, hvordan vi mindsker de mængder af affald, som forbruget efterlader.

”Ikke mindst de yngre generationer er parate til at gå langt for at mindske eller helt undgå affald. Her kan Renosyd bidrage til dialogen – måske især ved at pege på, hvilke affaldstyper, vi har svært ved at genbruge, og som vi skal søge at undgå. Der er gode centrale spillere som Dansk Affaldsforening, Kommunernes Landsforening og forskellige statslige myndigheder. Men til syvende og sidst er forebyggelse i høj grad en lokal sag, fordi den handler om, hvad vi alle sammen gør i hverdagen. Og vi har den direkte dialog med borgerne om, hvad vi sammen kan gøre”, slutter Kristian Skovhus.

 

Download Artikel X2