Miljøledelsen holder styr på målene

Alt hvad Renosyd rører ved, har at gøre med miljø på den ene eller anden måde. Håndtering, udnyttelse og bortskaffelse af affald har i høj grad indflydelse på omgivelserne og miljøet. Derfor er det yderst vigtigt, at lovgivningen og alle andre vilkår bliver overholdt. Dét kan være en stor opgave, så Renosyd har sat sit miljøarbejde i system.

Renosyd etablerede allerede i 2003 et miljøledelsessystem certificeret efter den internationale miljøstandard ISO 14001. Miljøcertifikatet dækker alle Renosyds aktiviteter i forbindelse med administration, planlægning, håndtering og behandling af affald.

Vi var meget tæt på at nå alle målene. I flere tilfælde klarede vi os faktisk bedre end håbet. Processen er klart vigtigere end at nå et bestemt mål – det er handlingen som gør forskellen.

Per S Sundberg

”Hvert år får vi besøg af certificeringsfirmaet Det Norske DNV-GL, som kontrollerer, at miljøledelsessystemet og vores indsats er god nok til, at vi fortsat kan have et miljøcertifikat. Hvert tredje år skal vi re-certificeres, og her får vi ”den store omgang”, men så vi er vi også sikre på, at vi lever op til standarderne”, fortæller miljøchef hos Renosyd, Per S Sundberg.

”Et miljøledelsessystem skal gerne fungere som et arbejdsredskab og gennemsyre alt, hvad vi laver i virksomheden. Vi har været certificeret så længe, at det efterhånden er blevet en indgroet del af alle Renosyd-medarbejdere at tænke miljø. Så på en måde fungerer det som det miljømæssige centralnervesystem for vores aktiviteter,” uddyber Per S Sundberg.

EMAS-certificering

I 2005 opnåede vi registrering i EMAS. EMAS er en europæisk frivillig forordning om indførelse af miljøledelse og kan betegnes som en overbygning på ISO14001 certificeringen.

Med EMAS-registreringen har vi forpligtet os til at offentliggøre en årlig miljøredegørelse, hvor vi åbent beskriver vores væsentlige miljøforhold. Redegørelsen skal hvert år verificeres af en ekstern verifikator og derefter sendes til Miljøstyrelsen, der så fornyr vores EMAS-certifikat for det kommende år.

EMAS-registreringen betyder, at Renosyd har opnået den ypperste blåstempling af indsatsen for det eksterne miljø, som en virksomhed kan få.

I vores miljøarbejde har vi defineret tre overordnede målsætninger:

  • at forbedre udnyttelsen af værdierne i affaldet
  • at mindske ressourceforbruget i vores drift
  • at mindske udledningen af miljøbelastende stoffer fra vores aktiviteter
Web13 Per Sundberg 2X

”Miljøledelse er centralt for arbejdet hos Renosyd, for alt vi rører ved har forbindelse til miljøet,” siger miljøchef Per S Sundberg

”Når vi arbejder med miljøledelse, skal vi hele tiden sikre, at der sker løbende forbedringer. Så hvert år skal vi opstille en række mål for det kommende år og disse mål skal ligge inden for de tre målsætninger, vi har defineret. I 2014 havde vi 15 miljømål, vi arbejdede på, og af dem var der kun to vi ikke nåede”, siger Per S Sundberg.

Per S Sundberg ser dog ikke et problem i dette: ”Vi var meget tæt på at nå alle målene. I flere tilfælde klarede vi os faktisk bedre end håbet. Processen er klart vigtigere end at nå et bestemt mål – det er handlingen som gør forskellen, fordi vi ofte opdager og udvikler andre ting undervejs, som vi ikke havde set fra begyndelsen”.

KURS plotter retningen

Renosyd har samlet sit miljøledelsessystem under betegnelsen KURS, som står for Kvalitet og udviklingssystem for Renosyd.

Navnet symboliserer, at der er lagt en kurs for miljøarbejdet. Det har hidtil ligget på Renosyds intranet, men ved et skifte til et nyt intranetsystem skulle beskrivelser og procedurer m.v. omlægges til en ny platform. Det blev systemet Sertica, som blev introduceret i 2014.

”Det er ikke et miljøledelsessystem som sådan, men et vedligeholdelsessystem. Men med lidt tilpasninger har vi kunnet overføre procedurerne fra KURS.

”Ved at benytte det nye system har vi gjort procedurerne mere tilgængelige for alle. Da det i sit afsæt er et vedligeholdelsessystem, kan vi oprette jobs og påmindelser om opgaver, der skal udføres. Det kan for eksempel være i forbindelse med vores efterhånden meget omfattende egenkontrolprogram eller andet miljørelateret”, siger Per S Sundberg.

”På den måde er KURS ikke bare en samling procedurer og støttedokumenter, men får en direkte styrende rolle i miljøledelsen. På sigt skal Sertica integreres med hele miljøledelsessystemet, eksempelvis kemikalieledelsessystemet COS”, slutter miljøchef Per S Sundberg.

 

 Download Artikel X2