Masterplan skal sikre fremtiden på Norgesvej

En tur på genbrugspladsen eller forbrændingsanlægget skal være indbydende og en del af en god oplevelse. Renosyd har store planer for fremtiden, hvor de fysiske rammer på Norgesvej står overfor en ordentlig overhaling. Planerne er at gøre Renosyd mere åben og tilgængelig for kunderne

Web2 Sune Dowler 2X

”Vi har store planer med hensyn til Renosyds fysiske rammer. Med Masterplanen bliver virksomheden strømlinet til fremtiden,” siger erhvervskundechef Sune Dowler Nygaard.

Renosyd har skabt et stærkt univers, hvor affald ikke længere blot er affald - det er værdier – og hvor kunderne er i fokus. Som et led i bestræbelserne om at sætte kunderne først, har Renosyd derfor iværksat en plan for de fysiske rammer omkring hovedkvarteret på Norgesvej.

Den såkaldte Masterplan skal gøre området mere tilgængeligt for alle Renosyds kunder: Erhverv såvel som private. Og så kigger den fremad, for Renosyd har fortsat mange ideer til tiltag i fremtiden.

Sune Dowler Nygaard, Renosyd fortæller om baggrunden for de store planer: ”Igennem hele 2014 har vi planlagt hvordan vi kan gøre vores områder på Norgesvej mere kundevenlige og bedre rettet mod de kundegrupper som vi servicerer i hverdagen. En af løsningerne vi er kommet frem til er, at vi vil ændre flowet i trafikken til og fra faciliteterne. Vi gør det ved at etablere nye indkørsler og parkeringspladser samt nye indgange til bygningerne. Derved kan vi adskille erhvervstrafikken fra den private og give en bedre oplevelse for begge parter. Samtidigt etablerer vi en ny brovægt, som kan veje lastbiler med anhænger i én arbejdsgang, hvilket vil føre til en markant serviceforbedring for vores vognmandskunder, som vil opleve at ventetiden ved vægten bliver mindsket – og måske helt forsvinder.”

Planlægningen af masterplanen er sket i samarbejde med Arne Nielsen fra Nodo Arkitekterne, som også står bag Værdiparken. Renosyds ansatte er ligeledes taget med i processen og har bidraget med input og forslag til udnyttelse af området i fremtiden.

”Valget af arkitektfirmaet er med til at sikre en rød tråd gennem vores faciliteter og skaber genkendelighed for kunderne,” siger Sune Dowler Nygaard og tilføjer: ”Vi har sørget for, at vi har tomme områder til rådighed til nye projekter, for vi har mange ideer, som kan blive ført ud i livet senere hen. Med masterplanen er vi sikret mange år ud i fremtiden.”

Første etape af masterplanen bliver sat i værk i løbet af 2015.

 

 

 

 

 

Et balanceret udtryk hos Renosyd

Interview med Arne Nielsen, Nodo Arkitekter A/S

Web2 Arnenielsen 2X

”Grundlaget for Masterplanen og de nye fysiske rammer er, at fortsætte den røde tråd som vi grundlagde ved Værdiparkens udformning og udtryk,” siger Arne Nielsen fra Nodo Arkitekterne.

Det buede slips

”Herovre har vi ingen rådden banan, vi har et buet slips, og det er noget ganske andet. Flot og fyldt med farver”. Sådan siger Arne Nielsen, arkitekt og partner i Nodo Arkitekter A/S, som rådgiver Renosyd i forbindelse med den Masterplan, som lægger en langsigtet ramme for arealerne i Skanderborg.

”Slipsemetaforen betyder, at vi skruer lidt op for pænheden, gør det nemmere at finde rundt, skaber lidt mere businessatmosfære samtidig med, at vi åbner portene for iværksættere og andet, som man ikke normalt forbinder med et affaldsselskab – men nok i højere grad med det Værdiselskab, som Renosyd har udviklet sig til”, siger Arne Nielsen.

”Man kan også sige, at vi skaber balance i udtrykket. Den transformation, som Renosyd går igennem, medfører jo også nogle gange aktiviteter, som nogle kan opfatte som skæve eller meget anderledes. Eller folk kan være låst fast i den gamle opfattelse af affald som noget mindreværdigt og lavt rangerende. Så har vi et godt modsvar ved at skabe en professionel, velordnet og kvalitetssikker atmosfære. Alle elementer hører med i billedet af en dybt professionel virksomhed med kompetente medarbejdere”, uddyber han.

Affaldets værdikæde

Rent fysisk vil man – hvis det ellers var langt nok – kunne lægge sit slips i en bue fra forbrændingskedlerne på Norgesvej, gennem administrationen og videre til sorterings- og bearbejdningshallerne og endelig til salgsstedet, Værdicentralen, som er Renosyds nye genbrugsbutik. Det buede slips illustrerer affaldets værdikæde – det bliver bredere og bredere, jo længere vi kommer op i værdikæden, og viser retning og mål.

Ligesom den kloge landmand starter med at bygge om i stalden, så han optimerer sit produktionsanlæg, inden turen kommer til stuehuset, begynder Renosyd også der, hvor det hele tager afsæt. Nemlig ved at flytte brovægten, så det bliver nemmere for lastbilerne at komme ind med affaldet, hvad enten det skal udnyttes til energi eller sendes videre til sortering til genanvendelse og videresalg.

"I dag ved ingen reelt, hvordan affaldssektoren vil udvikle sig, og Masterplanen er et forsøg på at fremtidssikre arealerne, så de vil kunne opfylde de aktiviteter, vi kan forestille os”, siger Arne Nielsen.

Masterplanen omsætter Renosyds forretningsvision til de fysiske rammer. Samtidig sikrer den, at Renosyd kan begynde i et hjørne med de ting, der er vigtigst inden for de økonomiske muligheder – uden at det hele så skal laves om igen, når resten af visionen skal udfoldes.

Nodo Arkitekters rolle i udviklingen af Renosyds fysiske rammer er at styre processen. Arkitektfirmaet fungerer i vidt omfang som en fysisk etableringsafdeling.

”Renosyd er en kreativ virksomhed, som er i stand til at holde en retning, når den er lagt fast. Det gør dem spændende at arbejde med, også her, hvor vi skal arbejde utraditionelt inden for en stram planlovgivnings rammer. Vi er glade for, at vi kan yde vores bidrag til, at Renosyd i alle fysiske rammer kan udstråle kompetence og professionalisme”, slutter arkitekt Arne Nielsen, Nodo Arkitekter A/S.

 

 

 Download Artikel X2