Hurtig reaktion på lugtproblem

Det regner meget i Danmark, og for Renosyd gav det i 2014, sammen med et pumpenedbrud, problemer med afledning af vand fra et afsnit af deponiet i Skårup. Men en aktiv indsats fik skabt en løsning og sikret det gode forhold til naboerne

I februar og marts måned 2014 medførte store mængder nedbør sammen med en pumpe, der gik i stykker, en opstuvning af vand i et afsnit af deponiet i Skårup.

For at sikre miljøet er deponiet opdelt i afsnit, der hver især fungerer som store, vandtætte kar. Når det regner, siver vandet ned gennem det deponerede materiale, stoffer udvaskes, og der dannes såkaldt perkolat, som skal ledes væk til det offentlige rensningsanlæg i Skanderborg. Det fungerer normalt fint i et fastlagt program, hvor perkolatet i portioner pumpes til rensningsanlægget.

Da pumpen brød sammen, stod teknikerne pludselig med en stor mængde perkolat, der skulle bortskaffes. Det blev ved hjælp af en midlertidig pumpe sendt ud i det offentlige kloaknet, og dermed ville problemet normalt være løst.

Sådan gik det ikke denne gang. Beboere i landsbyen Fruering kunne pludselig spore en grim lugt af rådne æg i deres huse, og der var mistanke om, at det stammede fra deponiets spildevand.

Web4 Persundberg 2X

”Vi prioriterer kundetilfredshed meget højt, og vi reagerede derfor hurtigt, da perkolat fra deponiet i Skårup generede beboerne i Fruering,” siger miljøchef Per Sundberg

Tæt kundekontakt, eksperter og eksperimenter

”Vi fik omkring ti henvendelser fra beboere i og omkring Fruering, som var berørte af lugt fra deres kloakker. Det var selvfølgelig uacceptabelt, hvis vi var skyld i den dårlige lugt, så vi tog ud til kunderne for at undersøge, hvad generne kunne stamme fra”, fortæller miljøchef Per Sundberg, Renosyd.

”Normalt vil lugt ikke løbe mod strømmen og op gennem folks vandlåse, men der var ingen tvivl om, at det var perkolatet, som var skyld i ildelugten. Da det aldrig er sket for os før, var det en helt ny problemstilling vi skulle løse.”

Renosyd arbejder nu på at finde en mere stabil, permanent løsning på pumpeopgaven og har i mellemtiden etableret en midlertidig løsning. Dette er sket med kortlægning og analyser af perkolatstrømmene med støtte fra eksperter indenfor området, som også har udført forsøg med at tilsætte lugtbindende produkter til væsken for at mindske lugtgenerne.

”Udover at behandle perkolatet så lugten blev neutraliseret, og den derfor kan ledes ud i kloaksystemet uden problemer, har vi gjort meget ud af vores kontakt med de berørte kunder. Vi har reageret omgående, når der har været henvendelser ved at være personligt til stede. Det er vigtigt for os at gøre alt, hvad vi kan for at løse problemet,” siger driftsleder Søren Nielsen, Renosyd. Han tilføjer: ”De berørte beboere har været meget tålmodige, mens det har stået på, og det er vi taknemmelige for.”

Vigtigt samarbejde med de lokale beboere

Blot 700 meter fra deponiet i Skårup bor Palle Kejser med sin kone og to børn. Familiens hus ligger godt placeret med en storslået udsigt over området ved Skanderborg og Fruering. Det er ikke til at vide, at Renosyds store deponi ligger så tæt ved, at han kan udpege det ved blot at henvise ”til svinget for enden af vejen”. For i de 24 år, familien har boet i Fruering, har de aldrig mærket noget til det affald, som deponeres i det kuperede område tæt ved den lille by.

”Vi har aldrig haft nogen problemer med deponiet i den tid, jeg har boet i Fruering. Hverken lugt eller larm - indtil sidste år, da der pludselig begyndte at lugte af rådne æg og stinkbomber fra afløbene i vores hus. Det var så forfærdeligt, at vi i perioder ikke kunne opholde os i huset,” fortæller Palle Kejser.

Til at begynde med troede familien, at det var deres eget kloaksystem, der var noget galt med. Da de hørte fra naboerne, at de havde lignende problemer, stod det dog klart, at det kunne være noget andet, som forårsagede lugtgenerne.

Hurtig reaktion

”Hele landsbyen var i vildrede over, hvad der skete. Det var først, da folk havde ringet til Renosyd, at vi kunne kæde den dårlige lugt sammen med perkolaten. Vi kunne forstå, at det også kom som en overraskelse for Renosyd, men de reagerede med det samme og kom herud for at vurdere problemet,” siger Palle Kejser, som herefter fungerede som Renosyds kontaktperson og ”vagtpost” i byen.

”Da jeg er på flexjob, er jeg hjemme til middag. Derfor kunne jeg nemmere holde øje med, om lugten steg op fra kloakkerne og generede. Vi aftalte, at jeg kunne ringe nat eller dag, hvis der var de mindste problemer. Renosyd reagerede altid hurtigt og sendte en mand herud indenfor ti minutter for at løse problemerne,” siger Palle Kejser.

”Selvom det var slemt i perioder, er jeg meget tilfreds med, at Renosyd tog ansvar for situationen og reagerede resolut for at afhjælpe problemet.”

Web4 Pallekaiser 2X

 

 Download Artikel X2