Affaldsplan med fokus på effekt

Ny affaldsplan lægger sporet til at opfylde den nationale affaldsstrategi – et Danmark uden affald

”Danmark uden affald” er både det ambitiøse mål og titlen på regeringens affaldsstrategi. Den blev i foråret 2014 efterfulgt af en national ressourceplan, som kommunerne rundt omkring i landet nu har travlt med at omsætte til konkret handling. Overordnet set handler det om, at vi i fremtiden skal afbrænde mindre affald og genanvende mere.

Affaldsplanen er det overordnede arbejdsredskab og så at sige vores kontrakt med de to ejerkommuner. Den går desuden bredere ud end til Renosyds opgaver alene og fastlægger også rammer for opgaver, som kommunerne selv skal løse.

Søren Svendsen

”Det gælder også for vores ejere, Odder og Skanderborg kommuner. Første skridt var, at de to kommunalbestyrelser i efteråret 2014 vedtog en affaldsplan, som rækker to år frem i et i alt seksårigt perspektiv. Affaldsplanen bygger oven på Mission Mulig-tankesættet, som jo i virkeligheden i fornem stil har lagt op til den nationale strategi”, fortæller projektleder Søren Svendsen, Renosyd.

”Affaldsplanen er det overordnede arbejdsredskab og så at sige vores kontrakt med de to ejerkommuner. Den går desuden bredere ud end til Renosyds opgaver alene og fastlægger også rammer for opgaver, som kommunerne selv skal løse”, siger han.

Undersøgende plan

Affaldsplanen er en såkaldt undersøgende plan, som mest afdækker forskellige veje til at løse de udfordringer, som ligger i Danmark uden affald. Målet er, at Danmark i 2022 genanvender dobbelt så meget af en række materialetyper som i dag. Der er fokus på syv fraktioner, som ud over håndterbare ting som papir, glas og metal også rummer mere udfordrende fraktioner som plast og især organisk affald.

”Når vi opstiller målplaner i forhold til den nationale strategi, kigger vi på det, vi kalder ’den store brøk’. For at opfylde 2022-målet skal vi nå 50 % genanvendelse regnet ud efter denne specielle brøk. I dag er det tal 33 % i ’Renosyd-land’. Vi forventer at kunne hæve tallet til 37 % indenfor affaldsplanens perspektiv ved at øge genanvendelsen af papir, pap og andre tørre materialer. Hvis vi skal nå de 50 % med de ting, som vi må tælle, skal vi især have fundet en metode til at anvende det organiske affald mest effektivt. I dag energiudnytter vi det i energianlægget, men en form for forgasning kan være en ny vej at gå, fordi dette bliver betragtet som genanvendelse”, fortæller Søren Svendsen.

Biogas eller ej?

En beslutning om at lave biogas i stedet for at brænde affaldet i energianlægget medfører ikke alene en række praktiske opgaver, såsom at få løst udfordringen med at få indsamlet affaldet. Det indebærer også konsekvensberegninger for fjernvarmen, som skal have erstattet varmen fra affaldet, og er biogas overhovedet det rigtige?

”Det skal vi nu finde ud af, ligesom vi på alle syv fraktionsområder skal afsøge, hvordan vi kan optimere indsamlingsordningerne”, siger Søren Svendsen.

Ud over at undersøge muligheder inden for de syv forskellige fraktioner beskæftiger affaldsplanen sig med en række andre problemstillinger. Det er for eksempel elektronikaffald og problemstoffer i forbindelse med forbrænding af affald.

På et af indsatsområderne, nemlig pap og papir, er der allerede vedtaget konkrete initiativer. Fra 1. januar 2015 kan man lægge både papir og pap i værdibeholderen derhjemme, mens det tidligere kun var papir, og pap skulle afleveres på genbrugspladsen.

Web9 Soeren Svendsen 2X

Affaldsplanen er så at sige vores kontrakt med ejerkommunerne", siger projektleder Søren Svendsen, Renosyd

 

Download Artikel X2