Forsøg skal bane vejen for at energiudnytte trykimprægneret træ

Giver det mening selv at energiudnytte trykimprægneret træ i Danmark i stedet for at sende det til forbrænding i Tyskland, som tilfældet er nu? Det vil betyde mindre transport og dermed belaste miljøet mindre, men hvordan med de stoffer, som træet er imprægneret med? Renosyd deltog i 2014 i et forsøg, der skulle klarlægge gevinster og ulemper ved selv at energiudnytte træet

"Vi har udført undersøgelser på luft, spildevand, slagge og aske, så vi har godt overblik over de restprodukter, som kommer ud af at energiudnytte trykimprægneret træ."

Sune Dowler Nygaard, Erhvervskundechef Renosyd

Når den ubehandlede træramme om børnenes sandkasse for længst er blevet til muld og ormeføde, står plankeværket af trykimprægneret træ stadig som nyt. Det er forklaringen på, at både private og håndværkere bruger trykimprægneret træ – det nedbrydes langsomt og kan modstå svampeangreb i mange år.

De midler, som trykimprægneret træ behandles med, gør det imidlertid svært at genanvende. Som reglerne er nu, må vi ikke bortskaffe træet ved at brænde det i danske kraftvarmeanlæg. Kasseret trykimprægneret træ deponeres derfor eller sendes til forbrænding i Tyskland, hvor reglerne fortolkes anderledes.

”Vores energianlæg hos Renosyd er konstrueret på samme måde som de tyske, så vi har ærgret os over, at vi ikke har kunnet energiudnytte det trykimprægnerede træ hos os i stedet. Transporten til Tyskland skaber forurening, som vi helst vil undgå. Vi havde desuden en formodning om, at vi kunne brænde træet af med et godt resultat. Vi har derfor i samarbejde med Deloitte og Teknologisk Institut deltaget i et forsøg med forbrænding med henblik på dokumentation,” siger Sune Dowler Nygaard, Erhvervskundechef Renosyd.

Web3 Sunedowler Portrait 2X

”Store mængder trykimprægneret træ fragtes hvert år til forbrænding i Tyskland, fordi vi ikke må brænde det i det danske kraftvarmeanlæg. Vi stillede spørgsmålet: Hvorfor kan vi ikke energiudnytte træet i vores egne anlæg i stedet?” siger erhvervskundechef Sune Dowler Nygaard.

”Vi har udført undersøgelser på luft, spildevand, slagge og aske, så vi har godt overblik over de restprodukter, som kommer ud af at energiudnytte trykimprægneret træ,” siger Sune Dowler Nygaard og tilføjer: ”Rent driftsteknisk forløb forsøgene uden problemer. Vi overholdt alle de gængse miljøparametre, og mængden af skadelige stoffer var langt under alle grænseværdier i flyveasken, som er den farligste gruppe af restmateriale. Forsøget var en succes, og jeg mener bestemt, vi har bevist, at det er forsvarligt at brænde trykimprægneret træ af i Danmark.”

Et godt resultat for både Renosyd og det danske samfund

Selvom det ikke kan undgås at forbrænding af affald efterlader restmaterialer, så mener Sune Dowler Nygaard, at de positive konsekvenser af forbrændingen i Danmark langt overskygger de negative: ”Hvis vi selv kan forbrænde trykimprægneret træ, er det selvfølgelig en økonomisk fordel for os hos Renosyd, som vi kan give tilbage til vores kunder. Men det er også vigtigt at tage den samfundsøkonomiske vinkel med i betragtning. Når vi har som mål at forurene så lidt som muligt, virker det skævt at transportere træet til Tyskland, hvis det kan brændes af i Danmark. Vi sparer både transport og høster energigevinsten.

Renosyd håber, at det vellykkede forsøg kan være med til at ændre lovgivningen i Danmark, så danske værker i stil med Renosyd kan udnytte og forbrænde trykimprægneret træ i fremtiden. 

 

Download Artikel X2