Værdierne i spil i løbet af året

Renosyd sætter værdierne i spil, hvor folk færdes

Renosyd gentager succesen ved Smukfest

Når bøgeskoven ved Skanderborg indtages af Smukfest, betyder det tusindvis af glade mennesker, musik og fest, men også affald i store mængder. Og når festivalstemningen slår ind, er det ikke altid genanvendelse af affald, som har højeste prioritet. Det er derfor lidt af en udfordring at få sat affaldssortering på dagsordenen hos festivalgæsterne. ”Det skal være nemt, enkelt og bekvemt at komme af med sit affald, før ideen rigtigt slår igennem”, fortæller projektleder Hanne Lundhus fra Renosyd, som for andet år i træk i samarbejde med arrangørerne var repræsenteret på festivalen for at sætte fokus på affald.

På et tidspunkt blev vi stoppet ude på ruten af en festivalgæst, som spurgte os om, hvornår eventene begyndte. Hun havde deltaget sidste år sammen med sine venner, og de glædede sig til at være med igen.

Hanne Lundhus

I 2013 indtog Renosyd et campingområde med værdiagenter, skralderap og en pimpet skraldebil og holdt events, som gjorde det sjovt og nemt at sortere og aflevere sit skrald. I 2014 blev successen gentaget med flere events via en udvidet rute, som bragte optoget to gange rundt på alle campingarealerne.

Med i bilen var også Miljøminister Kirsten Brosbøl, som observerede, hvordan kampagnen ”Forskellighed - ja tak!” virkede på festivalgæsterne. Kampagnen viste, hvordan affaldet kan omdannes til værdi, når det sorteres korrekt, og mange kunne huske eventen fra året før.

”På et tidspunkt blev vi stoppet ude på ruten af en festivalgæst, som spurgte os om, hvornår eventene begyndte. Hun havde deltaget sidste år sammen med sine venner, og de glædede sig til at være med igen,” siger Hanne Lundhus.

Smukfest og Renosyd har allerede aftalt, at aktiviteterne skal fortsætte med fornyet styrke næste år, så budskabet om affaldssortering for alvor kan blive en fast del af at tage på festival i bøgeskoven.

Til upcycling julemarked hos Renosyd

Julemarkedet hos Renosyd fik sidste år fornemt besøg af kunstneren Thomas Dambo, der blandt andet er kendt fra TV2 programmet ”Vores Genbrugshjem.” Med hjælp fra de fremmødte gæster byggede han et ”skraldejuletræ” af genbrugspapir og -pap, som børnene hjalp til med at pynte med julepynt lavet af genbrugsmaterialer.

Thomas Dambo har gennem sine programmer været med til at opfordre seerne til selv at skabe værdier ud af hvad man allerede har, i stedet for altid at købe nyt. Det går hånd i hånd med julemarkedets og Renosyds budskab om upcycling, hvor det handler om at skabe værdi ved at genbruge og omdanne ting, som ellers ville blive smidt ud. Julemarkedet blev igen et godt billede på, at folk gerne vil genbruge, have del i ny viden og være med til at gøre en forskel i hverdagen.

Grøn sensommerfestival i Odder

Økologiens Have i Odder er dedikeret økologi og grønne løsninger, og haven holder hvert år en festival med grønne virksomheder og organisationer som udstillere. Med bæredygtighed og genanvendelse som tema deltog Renosyd med sin egen bod, hvor de besøgende blandt andet kunne se minisorteringsmaskinen Q’s Lab i aktion. Q’s Lab er en miniatureudgave af det sorteringsanlæg, der gør det muligt at sortere den indsamlede emballage i forskellige produktgrupper, så det kan få værdi som nye råmaterialer. Der var også udstillet nogle af de produkter, som affaldet indgår i, efter det er sorteret og genanvendt.

Boden blev fint besøgt, og mange deltagere kom langvejs fra for at tale med Renosyds udsendinge og for at støtte op om festivalens gode budskab.

Web15 Groenfestival 2X

 

Midsommerstafet i Skanderborg

Dyrehaven i Skanderborg var ramme for den årlige Midsommerstafet arrangeret af Skanderborg Firma Idræt, hvor børn og voksne kan deltage som hold af tre i stafetløb eller gang. Renosyd var mødt talstærkt op og iført ens uniformer med ”Værdiagent” påtrykt på ryggen, gjorde de en god figur på ruten og ved aftenhyggen efter løbet.

Også Renosyds budskab Fra Affald til værdi var at finde på ruten ved hvert kilometerskilt i form af affaldsbeholdere med sjove og lærerige budskaber om affald. ”Der er affald og værdier alle steder, og derfor skal vi gøre en indsats, uanset hvor vi befinder os,” fortæller Hanne Lundhus, Renosyd, om tanken bag beholderne. Hun tilføjer: ”Til et løb som Midsommerstafetten er der for eksempel store mængder affald i form af vandflasker eller bakker og bestik fra den udleverede mad, som smides ud. Selvom man er til et motionsløb eller hygger sig sammen med familien eller kollegaerne, kan man stadig godt tænke på at sortere sit affald korrekt, så det kan blive til nye værdier højere oppe i kæden, frem for at blive udnyttet til energi. Det er det budskab, vi gerne vil ud med.”

 

Sommerhusene skal også med

Skanderborg og Odder kommuner er rige på sommerhuse. Odderkysten er for eksempel et af landets største sommerhusområder, og netop sommerhusene er en særlig udfordring, når det gælder sortering af affald. Mange lejes ud til turister fra andre lande, og mange bebos af ejere, som til daglig bor uden for Renosyds område, hvor der måske er andre ordninger for indsamling af affald.

Derfor gennemførte Renosyd i sommeren 2014 et forsøg, hvor en række sommerhuse kunne få opsat forskellige former for indendørs beholdere til sortering af husholdningsaffaldet i de fraktioner, som vi i øvrigt kender til – emballage, restaffald og måske papir/pap, hvis man er tilmeldt den ordning.

”Vi ville have kommentarer direkte fra brugerne om, hvordan det kan gøres nemt at sortere også i sommerhusene, også så systemet bliver nemt tilgængeligt for folk, der ikke kan sproget eller ikke kender vores ordninger. Vi fik rigtig mange gode input og har blandt andet fået udviklet nye ikoner og skiltning, der vejleder bedre. Vi havde ikke så mange tilmeldte til forsøget, men fik gode, reelle input, som nu er omsat til den praktiske hverdag”, siger projektleder Søren Svendsen, Renosyd.

 

Web15 Sommerhus 2X

 

Download Artikel X2