Årsregnskab 2014

Web14 Niels Martin Andersen 2X

”I 2014 producerede vi især mere varme i energianlægget, som blandt andre elementer har bidraget til at øge omsætning til godt 152 mio. kr.”, siger Niels Martin Andersen, controller på Renosyd.

Rekordstore mængder til energiudnttelse og fuld effekt af det nyetablerede scrubberanlæg har sammen med andre elementer givet en rekordstor varmeproduktion i 2014. Sammen med andre elementer har det øget omsætningen til godt 152 mio. kr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uddrag af Renosyds hovedtal

 
 
 
 
 
 

 

Uddrag af de økonomiske nøgletal

 
 
 
 
 
 

 

Energiproduktion

 
 
 
 
 
 

 

Download Regnskab X2