Renosyds årsberetning 2014

Åbning af Værdiparken, tjek. Masterplan sat i gang, tjek. Turbinen set efter og renoveret, tjek. Selv om året i høj grad var præget af en sikker drift og stabil videreførelse af de mange initiativer, vi har sat i gang de seneste år, var 2014 også præget af nye tiltag, der rækker langt frem i de kommende år.

1

Genbrug på nyt niveau

Værdiparken og Værdicentralen har taget Renosyds genbrugsstrategi til det næste niveau. En verden af værdier er ved at blive skabt

2

Masterplan skal sikre fremtiden på Norgesvej

De fysiske rammer på Norgesvej står overfor en modernisering. Masterplanen skal gøre Renosyd mere tilgængelig og åben for privat- og erhvervskunder

3

Fordelagtige forsøgsresultater

Gode testresultater fra Renosyd viser, at det kan betale sig at energiudnytte trykimprægneret træ i Danmark

4

Lugtgener i Fruering

Renosyd reagerede hurtigt, da beboerne i Fruering oplevede lugtgener fra deponiet i Skårup

5

Plast og deponering

Kampagnerne Mission Deponi og Plastic Fantastic fokuserer på plast og sanitetsprodukter, som vi kan blive meget bedre til at genanvende

6

Gang i Værdiparken

Værdiparken har haft et godt og udfordrende første år, hvor kunderne og den gode oplevelse har været i fokus

7

Nye ansigter i bestyrelsen

Renosyds nye bestyrelse viderefører værdivejen og tankesættet bag forvandlingen fra affaldsselskab til værdiselskab

8

En verden af nedgravede værdier?

Der kan potentielt være en guldgrube gemt i de gamle deponier. Renosyd har undersøgt hvor store værdier, der gemmer sig under jorden

9

Fra strategi til handling

Affaldsplaner omsætter den nationale affaldsstrategi til konkret handling. Målet er et Danmark uden affald

10

Hovedeftersyn af turbinen

Turbinen i kraftvarmeværket hos Renosyd fik et rutinetjek og en grundig rengøring, da den for en sjælden gangs skyld blev lukket ned

11

Værdicentralen

Renosyds nye initiativ skaber nye jobs og sætter fokus på upcycling for private og virksomheder

12

Storskrald i boligforeningerne

Fælles affaldsløsninger for boligforeninger kan gøre det nemmere og mere effektivt at fastholde værdierne i storskraldet

13

Miljøledelse i system

Renosyd holder styr på lovgivning, certificeringer og egne miljømål gennem et stort miljøledelsessystem, der gennemsyrer hele virksomheden

14

Årsregnskab

Rekordstore mængder til energiudnyttelse og fuld effekt af det nyetablerede scrubberanlæg har sammen med andre elementer givet en rekordstor varmeproduktion i 2014.

15

Festivaler, stafet og julemarked

Renosyd holdt endnu en gang fanen højt til Smukfest, der var besøg af upcycling-kunstner til julemarkedet, og stafetten blev givet videre til Midsommerstafet i Skanderborg.